Fullero

Opis projekta

Lokacija

Švedska

Broj izgrađenih stambenih jedinica

100 kuća u nizu + 8 samostalnih vila
U periodu od tri godine, koliko je trajao projekt, sagradili smo 100 kuća u nizu te 8 samostalnih vila. Kao osnovni građevni materijal korišteno je kvalitetno drvo. Naselje se nalazi u Uppsali u Švedskoj.

Galerija